Home PageMike shreve

Mike Shreve

Mike Shreve 2

Mike Shreve is voorganger van Triumphant Living Ministry Center in Cleveland, Tennessee, in de Verenigde Staten. Hij heeft elf boeken op zijn naam staan en is al vanaf 1971 in eigen land en ver daarbuiten actief in prediking, onderwijs en evangelisatie. Hij zet zich met grote passie in voor het herstel van het oorspronkelijke, nieuwtestamentische christendom, de openbaring van Gods heerlijkheid op aarde, de manifestatie van de Geestesgaven en de vervulling van Gods beloften. Hij en zijn vrouw Elizabeth hebben twee kinderen, Zion Seth en Destiny Hope, en wonen in Cleveland, Tennessee.

Mike Shreve, author of eleven books, has been involved in full-time ministry and evangelism since 1971, sharing the gospel around the world. His passion is to see authentic New Testament Christianity in the earth, the release of God’s glory, the manifestation of His gifts, and the fulfillment of His promises. Mike Shreve pastors the United Christian Church in Cleveland, Tennesse where he resides with his wife, Elizabeth, and their two children.

65 beloften van God voor uw kind

65 Promises from God for Your Child