Home PageDanny silk

Danny Silk

Danny Silk serves as a Senior Management Pastor at Bethel Church in Redding, CA. He is a primary developer of the staff team and Director of the church ministries including the Transformation Center, city outreach, and Bethel’s Healing Rooms. Danny and his wife, Sheri, are also the founders of Loving On Purpose, a ministry to families and communities around the world.

Danny Silk is voorganger in de Bethel Gemeente in Redding, Californië, waar hij zich met name richt op het gezinsleven. Hij is ook voorzitter van de non-profit organisatie Doelbewust Liefhebben die zich bezig houdt met toerusten van gezinnen en gemeenschappen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hij en zijn vrouw, Sheri, hebben drie kinderen. Als huisgroepleiders en pleegouders hebben zij in het leven van meer dan 70 tieners een ouderlijke rol vervuld.

Loving Our Kids On Purpose

Onze kinderen doelgericht liefhebben

Culture of Honor

Spiritual Java